Chương trình giáo dục và định hướng cho trẻ

Ở trường mầm non Hoa Phượng, chúng tôi theo đuổi triết lý “giáo dục tự định hướng” với phương pháp học tập qua dự án.

Giáo dục tự định hướng là gì

Giáo dục tự định hướng là mô hình giáo dục bao gồm các lớp học hoặc bài học có tổ chức do người học tự do lựa chọn. Người học sẽ tự kiến tạo nên tri thức cho bản thân mình.

Phương pháp giáo dục

Để thực hiện được triết lí giáo dục tự định hướng, giúp trẻ trở thành con người độc lập, tự chủ, phương pháp giáo dục được lựa chọn sử dụng xuyên suốt toàn bộ chương trình đó là phương pháp dự án.

  • Mỗi chủ đề học tập đều được thiết kế thành các nhiệm vụ gắn với thực tiễn được gọi là dự án học tập và được thay đổi theo tuần.
  • Các hoạt động trong dự án đáp ứng tiềm năng và tố chất theo nhu cầu cá nhân của mỗi trẻ
  • Để giải quyết được nhiệm vụ trong dự án học tập, Trẻ phải huy động kinh nghiệm và hiểu biết từ mọi lĩnh vực khoa học, phải tìm tòi khám phá, phải chia sẻ, hợp tác, phải tư duy sáng tạo. Giáo viên chỉ là ngưới định hướng, dẫn dắt, khích lệ, động viên trẻ tự bản thân mình tìm hiểu vấn đề.

Mục tiêu giáo dục

  • Phát hiện và bồi dưỡng tiềm năng, năng khiếu, tố chất để mỗi trẻ trở thành chính mình với sự khác biệt, độc đáo và duy nhất.
  • Phát triển não phải và não trái của trẻ theo cấu trúc trí thông minh đa dạng và theo phong cách học riêng có của mỗi trẻ.
  • Mục tiêu 4C (Creativity – Critical Thingking – Collaboration – Communication) trong giáo dục thế kỉ 21.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *