Chương trình làm quen với tiếng anh

Việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh từ lứa tuổi mầm non sẽ tạo tiền đề quý giá cho việc học một ngôn ngữ thứ 2 của trẻ trong những bậc học tiếp theo. Chương trình tiếng Anh tại Hoa Phượng hướng tới đầu ra theo chuẩn Cambridge, để cao tính chất học thuật nhiều hơn. Để giúp trẻ học tiếng Anh đạt hiệu quả nhất, chúng tôi không dạy trẻ theo phương pháp truyền thống một chiều mà cho trẻ được “ tắm” ngôn ngữ tiếng Anh hàng ngày với giáo viên bản ngữ để trẻ có tư duy và phản xạ nghe nói tiếng Anh dễ dàng, giao tiếp bằng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Các giáo viên Tiếng Anh đều có chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc Tế và có trình độ từ cử nhân trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *